Banklån utan arbete?

Kan man låna pengar utan arbete? Är det möjligt att få ett banklån utan arbete? Bankerna, de traditionella, har fortfarande ett ålderdomligt sätt att se på låntagarnas ekonomi. För dessa banker så är att låna pengar utan arbete låna pengar utan en fast inkomst som ett arbete innebär – i stort inte möjligt – trots att låntagaren oftast kan åberopa andra inkomster än de som ett traditionellt fast arbete kan innebära.

Det är svårt att låna pengar utan arbete oavsett ifall man har inkomster från annat håll – t.ex. från försäljningar av aktier, fastigheter, villa, båt, bil eller pension, studiemedel m.m

Storbankerna vägrar fortfarande att låna ut pengar till personer utan fast arbete; detta trots att låntagaren har full kreditvärdighet. Storbankerna ser nämligen ett fast arbete som en grundläggande förutsättning för såväl hypotekslån som blancolån även om låntagaren kan uppvisa inkomster av annat slag såsom inkomst av kapital, hyresintäkter och inkomster från aktie- och bostadsförsäljningar som inte kan hänföras till förvärvsinkomster. Människor utan arbete bör – i första hand – vända sig till banker och långivare som accepterar andra inkomster än sådan som kommer från ett fast arbete.
Låna pengar utan fast arbete – både möjligt och omöjligt!
Om du saknar en tillsvidareanställning, dvs en fast anställning så kommer du oftast att bli nekad lån hos de större bankerna. De finns uppstickare på marknaden som har en mer liberal syn på låntagarnas inkomster och dessa accepterar inkomster från olika källor än ett traditionellt fast arbete. Om du är egenföretagare, frilansare och har en  projektanställningar så har du störst chans att få lån ifall du söker lån hos en de nya bankerna.

Storbankerna brukar oftast inte låna ut pengar till följande personer:
•    Nolltaxerare – personer som saknar taxerad förvärvsinkomst.
•    Studenter – studerande och forskarstuderande.
•    Deltidsanställda – timanställda med låg total månadsinkomst.

Läs mer om banklån utan arbete hos www.banklån.nu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*